Bli en 4 springare


Vi vill ta detta tillfälle i akt att gratulera dig! Du har upptäckt den underbara schackvärlden . Ditt liv kommer aldrig att bli detsamma igen. Du kommer nu att förena dig med ett stort antal gelikar som redan lever inom schackets rike, och du kommer att förstå varför människor i över tusen år har spelat schack mer än något annat spel.

Här är 20 skäl till varför man bör spela schack:Schack är ett spel för människor i alla åldrar.
Man kan lära sig spelet vid vilken ålder som helst, och inom schack – olikt många andra idrotter – behöver man aldrig dra sig tillbaka. Ålder är inte heller en faktor när man söker en motståndare – ung kan spela mot gammal och gammal mot ung.


Schack förbättrar minnet.
Schackteori är komplicerad och många människor memorerar olika öppningsvarianter. Man lär sig också att känna igen olika slags ställningsmönster och komma ihåg långa varianter.


Schack förbättrar koncentrationen. Under ett parti är man fokuserad på endast ett huvudmål – att sätta schackmatt och bli vinnare.


Schack utvecklar det logiska tänkandet. Schack fordrar förståelse av logisk strategi. Exempelvis lär man sig att det är viktigt att föra alla pjäser i spel i början, att hålla kungen i säkerhet hela tiden, att inte skapa stora svagheter i sin egen ställning och att inte slarva bort sina pjäser för ingenting. (Fast man gör ändå det då och då i schackkarriären. Misstag är oundvikliga, och schack – liksom livet – är en läroprocess som aldrig tar slut.)


Schack utvecklar fantasi och kreativitet. Det uppmuntrar en att vara uppfinningsrik. Det finns fortfarande en obegränsad mängd vackra kombinationer att skapa.


Schack lär oberoende. Man är tvungen att fatta viktiga beslut, endast grundade på ens egen bedömning.


Schack utvecklar förmågan att förutse konsekvenserna av ens handlingar. Det tränar en att titta åt båda håll innan man korsar gatan.


Schack inspirerar den egna drivkraften. Det stimulerar till att leta efter det bästa draget, den bästa planen, den vackraste fortsättningen bland de oändliga möjligheterna. Det stimulerar det ständiga målet om framåtskridande, och sätter alltid kurs mot att tända segerns flamma.


Schack visar att hårt arbete belönas med framgång. Ju mer man tränar desto bättre blir man. Man måste vara redo att förlora och att lära sig av sina misstag. En av de bästa spelarna genom tiderna, José Raúl Capablanca, sade: ”Man kan lära sig mer av ett parti man förlorat än av ett man har vunnit. Man måste förlora hundratals partier innan man blir en bra spelare.”.


Schack och vetenskap. Schack utvecklar ett vetenskapligt sätt att tänka. Medan man spelar skapar man ett otal varianter i tankarna. Man utvecklar nya idéer, försöker förutse deras resultat och tolkar överraskande drag. Man bestämmer sig på grund av en hypotes, och därefter gör man sitt drag och prövar den


Schack och teknik. Vad gör schackspelare under ett parti? Precis som datorer engagerar de sig i sökandet efter det bästa draget inom en begränsad tid. Vad gör man just nu? Man använder en dator som läroredskap.


Schack och matematik. Man behöver inte vara ett geni för att förstå att schack innefattar ett oändligt antal beräkningar, allt från att räkna antalet angripare och försvarare i händelse av en enkel slagväxling till att beräkna långa variantfortsättningar. Och man använder huvudet för att beräkna, inte någon liten maskin.


Schack och forskning. Det finns miljontals schacktillgångar runt om i världen (bl.a. på Internet) för varje aspekt av spelet. Man kan också samla på sig ett eget schackbibliotek. I livet är det viktigt att veta hur man finner, organiserar och använder gränslösa mängder information. Schack erbjuder ett perfekt exempel och en möjlighet att göra just det.


Schack och konst. I Great Encyclopedia definieras schack som ”en konstart som uppträder i form av ett spel”. Om man trott att man aldrig kan bli konstnär, bevisar schack att man har fel. Schack möjliggör för konstnären inuti en att komma ut. Ens föreställningsförmåga blir ohejdad med ändlösa möjligheter på de 64 rutorna. Man kommer att måla bilder i sinnet av ideala ställningar och perfekta utposter för ens soldater. Som schackartist kommer man att ha en originell stil och personlighet.


Schack och psykologi. Schack är en prövning av tålamod, nerver, vilja och koncentration. Det ökar ens förmåga att interagera med andra personer. Det prövar ens sportslighet i en tävlingsbetonad miljö.


Schack förbättrar skolarbetet och betygen. En stor mängd studier har visat att barn uppnår en högre läsförståelse, matematiknivå, och på det hela taget större inlärningsförmåga som ett resultat av schackspelande. Av denna anledning och flera andra, gör schackspelande barn bättre ifrån sig i skolan och har därför bättre chanser att lyckas i livet.


Schack öppnar världen för en. Man behöver inte vara någon högrankad spelare för att delta i stora, viktiga tävlingar. Till och med tävlingar såsom Rilton Cup i Stockholm(Sweden), World Open(USA) och Politiken Cup i Helsingör(Denmark) välkomnar spelare av alla styrkor. Schack skänker många möjligheter att resa, inte bara inom landet utan även i övriga världen. Schack är ett universellt språk och man kan kommunicera med vem som helst på schackets plan.


Schack låter en möta många intressanta människor. Man kommer att knyta livslånga bekantskaper med människor man möter via schack.


Schack är billigt. Man behöver ingen stor, fin utrustning för att spela schack. Faktiskt är allt man behöver en dator! (Vi hoppas verkligen att det finns en sådan, annars är det något lurt här.) Det är också bra att ha bräde och pjäser hemma för att öva med familjemedlemmar, att ta med till en vän eller till och med till traktens park, för att få fler intresserade av spelet.


SCHACK ÄR KUL! Det är inte bara vilket som helst av alla brädspel. Inget parti upprepar sig, vilket betyder att man skapar fler och fler nya idéer i varje parti. Det blir aldrig tråkigt. Man har alltid så mycket att se fram emot. I varje parti är man general för en armé och man beslutar ensam ödet för alla soldater. Man kan offra dem, byta dem, fängsla dem, dubbelangripa dem, förlora dem, försvara dem eller beordra dem att bryta igenom någon barriär och omringa fiendekungen. Man har herraväldet!


För att summera allt i tre ord:


Schack är allt!
Hur man kan lära ut schack

Undervisad på rätt sätt kan en elev lära sig mer på några få timmar än han skulle upptäcka under tio år av lärarlösa försök och misstag.
– Emanuel Lasker


Så du har bestämt dig för att lära ut schack, eller hur? Vi högaktar människor som åtar sig uppdraget att exponera detta otroliga spel för världen. En lärares uppgift kan förefalla enkel, men kräver mycken teknik. Målet är inte enbart att visa grundreglerna för eleverna utan att få dem intresserade och se till att de behåller intresset för schack för resten av livet.

Nyckeln till framgångsrik undervisning är att göra inlärningen så lustfylld som möjligt. Det finns inget sätt som är rätt eller fel när det gäller att lära ut schack, så länge nybörjareleven är intresserad och har roligt medan han eller hon lär sig.
Välkommen till schackets värld

Schack är ett spel bortom tid och rum. Det har funnits i kulturer runt om i världen i sekler. Namnen på pjäserna är unika för varje land, men språket som dessa pjäser talar är detsamma. I den färd runt världen som du står inför, kommer du att resa genom tiden över Jorden. Du kommer att följa utvecklingen av schackets rika historia från dess början. Du kommer att höra schackets ljud talade av många tungor. Du kommer att studera schackkonst från varje kontinent. Vi hoppas att din väg blir lika njutbar för dig som den har varit för de miljoner människor som har skapat den. Vi välkomnar dig till schackets värld.

Schackspelet spreds till Europa från Asien. Spanien var under arabiskt styre efter dess erövring tidigt under 700-talet. Schacket färdades antagligen till Europa genom denna arabiska påverkan i Spanien under 800-talet eller 900-talet. Spelet spreds till Italien och Rom på liknande sätt. Schacket kom också till Europa genom skandinaviska köpmän, som handlade med araberna. Dessa köpmän tog med sig schack till Ryssland och Estland. Från denna början expanderade schack överallt i Europa, eftersom olika länder var sysselsatta med handel och andra aktiviteter som resulterade i kontakt mellan olika kulturer. Europa är för närvarande centrum för schackets popularitet, och Spanien arrangerar många av toppturneringarna. De starkaste schackspelarna har traditionellt kommit från före detta Sovjetunionens republiker, särskilt Ryssland, Georgien och Ukraina.

Schack härstammar från den asiatiska kontinenten. Det började i Indien någon gång före 400-talet. Under 500-talet spred det sig till Persien och sedan till den arabiska kulturen efter att Persien erövrats av Omar I under mitten av 600-talet. Vid 900-talet hade schack spridits till Burma, Ceylon, Kina, Japan, Siam och Tibet.Ett unikt kurserbjudande- att använda schack som universellt pedagogisk utbildningsverktyg!

SS 4 Springare erbjuder dig et unikt tillfälla att på vårt kurs lära dig hur du på et enkelt sätt kan lära ut schack till din klass. Du kommer bl.a. att lära dig hur du kan använda schack som et universellt pedagogisk utbildningsverktyg. Du behöver ingen förhandskunskaper i schack för att vara med, men du kommer dock att även få möjlighet att lära dig grunderna i schackspelandets konst och vetenskap!

Kursen kommer att anhållas under en weekend i 2010/11 av de erfarna schackpedagogen IM Vladimir Poley från Vitryssland , som arbetar till daglig med att lära barn att spela schack i Stockholmsregionen.


Du kan intresseanmäla dig via e-post till SS 4 Springare: [email protected]